Контакти

Данни за кореспонденция: телефон +359 876 294 999 ; имейл: info@bfunion.bg

Вписване в публични регистри: ЕИК 121660936

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: София 1618 ул. Витошко лале 18

Седалище и адрес на управление: София 1618 ул. Витошко лале 18

Наименование на Доставчика: „Български Футболен Съюз“

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40